Bygger hus for allergiker

Allergiproblemene til kona gjør at Kaius Sinnemäki så langt som mulig unngår kjemikalier og kunstige materialer i deres nye hus.